انواع پارچه

حریر
حریر
ساتن
ساتن
ژاکارد
ژاکارد
تافته
تافته
کرپ
کرپ
کرسپو
کرسپو
کوپرا
کوپرا
پشمی
پشمی
کریشه
کریشه
سوزن دوزی
سوزن دوزی
سوپرسافت
سوپرسافت
ریون
ریون
کشمیر
کشمیر
اوریون
اوریون
بارانی
بارانی
مخمل
مخمل
آنغوره
آنغوره
دورس
دورس
بافت
بافت
نخی
نخی
تریکو
تریکو
تور
تور
چرم
خامه دوزی
لمه
لمه
کتان
لنین
موهر
وال
کشمیر
پوپلین
کریشه
بابوس
پشمی
پولوتی
ملحفه
ملحفه